Investing Profile

Aj Vaynerchuk

VC

New York, New York
Photo of Aj Vaynerchuk, Partner at Vayner RSE
Boston University Network
23 CONNECTIONS
cb
Vayner RSE Partner
1
$25M
CompanyStageDateRound SizeTotal Raised
Seed RoundMar 2011$205K
$205K
Co-investors: Gary Vaynerchuk (Vayner RSE), AJ Vaynerchuk, Adam Schwartz
Co-Founder VaynerSports2016 - Present
Partner VaynerRSE2014 - Present
Co-Founder GrapeStory2013 - 2016
Co-Founder, COO VaynerMedia2009 - 2016
Boston University