Investing Profile

Eldar Khamitov

Photo of Eldar Khamitov
cb
CompanyStageDateRound SizeTotal Raised
No past investments found for Eldar Khamitov.