Investing Profile

Marat Mukhamedyarov(72)

Photo of Marat Mukhamedyarov, Managing Partner at Good News Ventures
cb
Good News Ventures Managing Partner
$100K - $500K
$200K
1
CompanyStageDateRound SizeTotal Raised
Seed RoundApr 2018$525K
$525K