Niki Pezeshki(1)

Photo of Niki Pezeshki, Partner at Felicis Ventures
$250k - $3.0m
$1.5m
CompanyDeal TypeAmountDate
FarmwiseSeed Round$5.7M (Lead)Dec 2017
No media found for Niki Pezeshki.
= Top category
cb
AV

Felicis Ventures

AS

Felicis Ventures

Photo of Dasha  Maggio, Partner at Felicis Ventures

Felicis Ventures

Photo of Grace Chou, Vice President at Felicis Ventures

Felicis Ventures

Photo of Kristin  Beach, Partner at Felicis Ventures

Felicis Ventures