Investing Profile

Shay Segev

Photo of Shay Segev
cb
$25k - $100k
CompanyStageDateRound SizeTotal Raised
No past investments found for Shay Segev.